Wanneer cloud en blockchain logistiek optimaliseren

Bestaande uit vele onderling afhankelijke spelers, evenals een veelheid aan tools gewijd aan transport, planning of voorraden, vindt de supply chain in nieuwe technologieën een krachtige hefboom voor pooling.

In dit gefragmenteerde ecosysteem is traceerbaarheid het sleutelwoord.
In dit gefragmenteerde ecosysteem is traceerbaarheid het sleutelwoord. (iStock)

Toegankelijkheid van data, uitbreidbaarheid van beschikbare ruimte, opslag en rekenkracht… De belofte van cloud computing speelt in op de allround transformaties van bedrijven, maar ook op de nieuwe beperkingen van specifieke beroepen, zoals die van de supply chain. "Aangezien de toeleveringsketen steeds complexer wordt en wordt blootgesteld aan verschillende risico's, van Covid-19 tot de oorlog in Oekraïne, moet deze wendbaar zijn", vat Marc Dauga, lid van het Digital and Technologies Lab van de France Supply Chain Association, samen.

Deze complexiteit is zowel te wijten aan de veelheid aan gebruikte tools – transport management systeem (TMS), planning (APS), voorraden en magazijnen (WMS), enz. – als aan belanghebbenden. "Van productielocaties tot distributeurs, er zijn veel belanghebbenden: het is een onderling afhankelijke wereld die niet in silo's kan werken", zegt Ivan Rogissart, Zscaler's Zuid-Europese pre-sales manager, een expert in cloudbeveiliging. Bovenal is het bundelen van ieders informatie een hefboom voor optimalisatie.

Wildgroei aan nieuwe oplossingen

"Door te vertrouwen op de wiskundige kracht van kunstmatige intelligentie, kunnen we gegevens over het weer, het wegverkeer, de daling van de productie of de toename van de vraag vergelijken om te anticiperen op hun impact en de hele keten aan te passen", legt Ivan Rogissart uit. Marc Dauga van zijn kant roept ook de wildgroei aan nieuwe oplossingen op, vooral aan de kant van jonge scheuten. "Voor elke nieuwe uitdaging biedt een start-up een kant-en-klare service, dus veel oplossingen die in de cloud worden gehost", zegt hij.

In dit gefragmenteerde ecosysteem is traceerbaarheid het sleutelwoord. Vandaar de relevantie van een technologie als blockchain, die "de best mogelijke zichtbaarheid biedt op stromen, waardoor de verantwoordelijkheid kan worden overgedragen aan de hele keten", zegt Marc Dauga. Om nog maar te zwijgen van het feit dat, ook hier, "het de massa gegevens is die het verschil maakt bij het voorspellen van de noodzakelijke aanpassingen, en de blockchain maakt het mogelijk om de massa te beveiligen, waardoor end-to-end vertrouwen wordt gegarandeerd", zegt Ivan Rogissart.

Ten slotte, in een tijd van beredeneerde consumptiezoektocht, "waar elk onderdeel van een product traceerbaar moet zijn, van de extractie tot de transformatie en routering, wordt de blockchain een essentieel onderdeel van het MVO-beleid", besluit Marc Dauga.

Bron: https://www.lesechos.fr/thema/articles/quand-cloud-et-blockchain-optimisent-la-logistique-1414380

More From My Blog

let's stay connected

Receive free training on WEB 3.0!

stay informed about the web 3.0 world