Let's talk blockchain & NFT

Specialized in the creation of application platform as well as in the world of blockchain & NFT

Explore articles on blockchain & NFT technologies and get tips.

The goal is to share this knowledge with others looking to get started in this web 3.0 world.

UFC tekent sponsorovereenkomst met Blockchain-bedrijf VeChain

Lа ѕосіété dе lоgіѕtіquе blосkсhаіn, VеСhаіn Fоundаtіоn, а ѕіgné un раrtеnаrіаt mаrkеtіng рlurіаnnuеl аvес l'Ultіmаtе Fіghtіng Сhаmріоnѕhір (UFС) d'unе vаlеur dе рrèѕ dе 100 mіllіоnѕ

StepN blockchain-spel: Ponzi-schema of niet?

Al enige tijd vallen critici op de Move-to-Earn blockchain-games met betrekking tot hun winnende systeem. Inderdaad, veel gebruikers beweren dat ze het Ponzi-schema gebruiken om

De NFT betreedt het museum in kracht

NFT's komen officieel aan in drie musea in Frankrijk en Italië, tentoongesteld in hun fysieke vorm. De eerste officiële erkenning voor versleutelde digitale kunst. Tot

let's stay connected

Receive free training on WEB 3.0!

stay informed about the web 3.0 world