Browsing Category:

Uncategorized


Blockchain voor dummies

22 juni 2022 - by

De BlockChain… het zijn dat spul waar mensen steeds meer over beginnen te praten, maar waar maar weinig mensen echt het principe en de toepassingen van begrijpen. We zullen daarom proberen jullie op de eenvoudigst mogelijke manier te verlichten, te beginnen met de fundamenten. Details over hoe het zal werken, komen later in een ander…

Read More

Moeilijke doorgang voor Bitcoin miners

21 juni 2022 - by

De Financial Times rapporteert over de duizelingwekkende daling van de inkomsten van bedrijven die gespecialiseerd zijn in het minen van cryptocurrencies, waaronder Bitcoin. Naarmate de cryptowinter intreedt, verdiept één sector in het bijzonder de problemen: die van miners. Grote blockchains zoals Bitcoin die werken volgens de "Proof-of-work" -regel vereisen de constante validatie van transacties door…

Read More

DEZE UBER-LUXE NFT COLLECTIBLES MEUBELS SCHOMMELEN TUSSEN REALITEIT EN METAVERSE

21 juni 2022 - by

Metaverse is vermoedelijk een onduidelijk begrip. Maar dat is slechts een fragment van de individuele verbeelding. 3D virtuele ruimtes die het metaversum worden genoemd – na Zuckerberg's Facebook-rebranding naar Meta – zijn nu de virtuele mode in delen gevoed door het concept van niet-fungibele tokens. NFT's staan de aankoop toe van niet-tastbare items in het…

Read More

Wanneer cloud en blockchain logistiek optimaliseren

21 juni 2022 - by

Bestaande uit vele onderling afhankelijke spelers, evenals een veelheid aan tools gewijd aan transport, planning of voorraden, vindt de supply chain in nieuwe technologieën een krachtige hefboom voor pooling. Toegankelijkheid van data, uitbreidbaarheid van beschikbare ruimte, opslag en rekenkracht… De belofte van cloud computing speelt in op de allround transformaties van bedrijven, maar ook op…

Read More

ICI Boekarest zal de Elrond-blockchain gebruiken om een NFT-marktplaats en DNS-ecosysteem te ontwikkelen.

21 juni 2022 - by

L'Іnѕtіtut nаtіоnаl rоumаіn роur lа rесhеrсhе еt lе dévеlорреmеnt еn іnfоrmаtіquе – ІСІ Вuсаrеѕt (ССІ Вuсаrеѕt (СІ Вuсаrеѕt (ССІ Вuсаrеѕt (ССІ Вuсаrеѕt (СІtіtссtсІtсСІ Вuсаrеѕt (СІtіt) – а аnnоnсé que іl trаvаіllаіt асtuеllеmеnt à lа mіѕе еn рlасе d'unе рlасе dе mаrсhé NFТ іnѕtіtutіоnnеllе.роur lеѕ іnѕtіtutіоnѕ рublіquеѕ, lеѕ еntrерrіѕеѕ еt lеѕ сіtоyеnѕ еt un éсоѕyѕtèmе déсеntrаlіѕé…

Read More

Web3, blockchain, virtual reality… Vijf vragen om je weg te vinden

21 juni 2022 - by

Aantrekkelijke technologie, klantinteracties, zakelijke kansen… De metaverse wekt de afgunst van hightech zwaargewichten en grote merken. De sleutels tot het begrijpen van de duizelingwekkende doorbraak in het discours van bedrijven. Sinds 28 oktober 2021 en de naamsverandering van Facebook naar Meta ligt het metaverse op ieders lippen. Een concept met nog poreuze grenzen, het is…

Read More

let's stay connected

Receive free training on WEB 3.0!

stay informed about the web 3.0 world